O projekcie

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów, aby zachęcić do poznawania historii Reformacji oraz przedstawić Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.
Scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli historii umożliwią przeprowadzenie dodatkowych lekcji w szkole lub na zajęciach edukacyjnych w kołach przedmiotowych.
Tablice edukacyjne pokazujące historię Reformacji i kontrreformacji pozwolą w prosty sposób przybliżyć dzieje tego okresu.
Wykorzystując film i interaktywną mapę Polski prezentujemy współczesny Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański).
Wsparciem dla projektu są przygotowane materiały informacyjne wraz ze scenariuszami lekcji, które można zamówić bezpłatnie pod adresem ewa.below@luteranie.pl
Rekomendujemy też książki związane z historią Reformacji i życiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wydane w Wydawnictwie Augustana – www.augustana.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie i podzieleniu się swoimi doświadczeniami z projektu przesyłając materiały z jego realizacji na adres ewa.below@luteranie.pl
diakon Ewa Below

 

31 października 1517 Wittenberga