Hasło Miesiąca

Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan.
3 Księga Mojżeszowa 19,32