http://historiareformacji.pl/wp-content/uploads/2017/02/lesne-koscioły-Ustroń.jpgpost

Leśne kościoły

Leśne kościoły to miejsca odludnie położone w beskidzkich lasach, gdzie w okresie kontrreformacji (w latach ok. 1654–1709) ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego potajemnie odprawiali nabożeństwa. Continue reading

http://historiareformacji.pl/wp-content/uploads/2017/02/Cieszyn-kosciol.jpgpost

Kościół Jezusowy w Cieszynie

Kościół Jezusowy w Cieszynie był aż do wydania w 1781 roku przez cesarza Józefa II patentu tolerancyjnego jedynym kościołem ewangelickim na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyński kościół jest jednym z największych kościołów na Śląsku. Continue reading

http://historiareformacji.pl/wp-content/uploads/2016/11/65Wittenberga.jpgpost

Wittenberga

Wittenberga, miasto w Niemczech nazywane Lutherstadt Wittenberg. Tutaj na drzwiach kościoła Zamkowego 31 października 1517 roku ks. Marcin Luter przybił 95 tez przeciw odpustom. Continue reading

http://historiareformacji.pl/wp-content/uploads/2017/03/Wart22burg.jpgpost

Zamek Wartburg

Na zamku Wartburg Marcin Luter ukrywał się po sejmie w Wormacji. Książe saski Fryderyk Mądry porwał Marcina Lutra, ponieważ cesarz Karol V uznał Lutra za heretyka i skazał go na banicję. Ukrywał się na zamku pod pseudonimem rycerz Jerzy. Continue reading

http://historiareformacji.pl/wp-content/uploads/2016/11/Luter.jpgpost

Marcin Luter

Marcin Luter (1483-1546) Reformator Kościoła chrześcijańskiego w 1501 r. rozpoczął studia na wydziale prawa w Erfurcie. Po przeżyciu burzy i złożeniu obietnicy świętej Annie przerwał studia i wstąpił do klasztoru augustianów. Rozpoczął studiowanie Biblii i przyjął święcenia kapłańskie. Na uniwersytecie w Wittenberdze podjął studia teologiczne,  a potem został tam wykładowcą. Continue reading